STS Olbramovice

CZ EN DE
Úvodní stránka » Výrobky » Stacionární rozdružovač RBS - 3VA
Stacionární rozdružovač RBS - 3VA

Stacionární rozdružovač RBS - 3VA

Inovovaný stacionární rozdružovač lisovaných balíků stébelnin RBS-3VA je stroj určený k rozdružování lisovaných balíků stébelnin určených pro další zpracování pro krmné účely nebo v energetice (přímé spalování, výroba pelet, apod.). Lisované balíky se stébelnatou bylinnou hmotou (obilná sláma, seno,šťovík, chrastice, ozdobnice apod.) v hranaté i kulaté formě jsou rozdruženy pomocí 3 horizontálních rotujících válců opatřených spirálově uloženými noži.

Vlhkost hmoty v balíku optimálně do 15 - 20 % v případech kdy stébelniny jsou dále zpracovány pro výrobu pelet nebo přímé spalování. Tento údaj není limitující v případech, kdy stroj je používán pro plnění zásobníků bioplynových stanic zelenou hmotou apod.

Rozdružování musí předcházet předúprava balíků spočívající v odpáskování balíku, odstranění všech obalových materiálů – provazů, sítí, folií apod., tak aby nepřicházely do styku s řezacím ústrojím stroje. V opačném případě jsou tyto namotávány na frézovací válce a výrazně se snižuje výkon a účinnost řezacího ústrojí stroje. Rovněž může dojít z důvodu tření v místě uložení válců k samovznícení namotaných provazů nebo sítí. Balíky nesmí obsahovat kameny, dřevo, součásti strojů, ocelové dráty, plechy a pod. aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení a poškození frézovacích nožů, případné destrukci rozdružovacího ústrojí. Z těchto důvodů je nutno věnovat přejímce balíků před jejich zapracováním náležitou pozornost.

Výkon a doba zpracování balíku jsou závislé na velikosti a váze balíku, vlhkosti, druhu plodiny, délce stébel (lisy s předřezáním nebo bez řezání) a rychlosti posuvu podávacího dopravníku . Hlavním inovačním rozdílem tohoto nového typu oproti staršímu provedení je vlastní pohon každého rozdružovacího válce a více než dvojnásobné otáčky válců, nyní 950 ot./min. Dva spodní válce mají pohony 7,5 kW, horní 3 kW. Z důvodu vysoké rychlosti je každý rozdružovací válec vyvažován na vyvažovacím stroji, aby se eliminovlo nežádoucí kmitání stroje. Rozdružovač se v základním provedení dodává s vlastním podávacím dopravníkem délky 3m, který je možné na přání prodloužit nebo doplnit dalším přídavným dopravníkem. Standardně je dodáván i jeden výstupní pásový dopravník, který dopravuje rozdružený materiál do boku stroje a je předurčen na navázání dopravy do následné technologie, obvykle do drtiče. 

V čele výpadové komory rozdružovače je umístěn kryt pro  provádění čištění a údržby. Součástí základního provedení rozdružovače je i elektrorozvaděč obsahující řídídcí jednotku, která hlídá mimo jiné přetížení frézovacích válců. Při zvýšeném odběru proudu dojde k zastavení posuvu podávacího dopravníku, při poklesu pod stanovenou hodnotu se podávací dopravník opět rozběhne. Tato řídící jednotka komunikuje i např. s řízením celé technologické linky nebo s řízením ostatních strojů, pokud toto jejich řídící systém umožňuje. Specielní spínač hlídá i množství rozdružené hmoty ve výstupní komoře, pokud se dostane nad stanovenou hranici, opět se zastaví podávací dopravník a při poklesu se znovu spustí 

Stroj je při splnění určitých podmínek možno dodat i bez elektrorozvaděče s volnými svorkami elektromotorů pro připojení do centrálního řídícího rozvaděče linky.  Ukotvení stroje se provádí  pomocí ocelových přírub na nosnou konstrukci , která není součástí dodávky a vychází ze stavebního a technologického řešení linky. STS Olbramovice poskytne veškeré technické údaje potřebné k instalaci stroje, připojovací rozměry dopravníků, přírub na výpad slámy. Rozdružovač a dopravníky jsou dodávány bez podpěrných konstrukcí, které upravují výšku linky. Tyto konstrukce si zajišťuje odběratel. Pro osazení strojů na tyto konstrukce budou od STS předány připojovací rozměry.

Stroj je v provedení pro instalaci uvnitř haly, v případech venkovní instalace je nutno jej umístit pod přístřešek.

Přehled produktů

Kontakt

STS Olbramovice, a.s.
Veselka 16
CZ - 259 01 Olbramovice
e-mail: info@stsolbramovice.cz
tel.: +420 317 830 033
fax: +420 317 812 678

Kontakt prodej strojů

STS Olbramovice, a.s.
Prodej strojů
Veselka 16
CZ - 259 01 Olbramovice
e-mail: obchod@stsolbramovice.cz
tel.: +420 317 830 039
fax: +420 317 812 678

Kontakt servis strojů

STS Olbramovice, a.s.
Vladimír Rezek
e-mail: rezek@stsolbramovice.cz
tel.: +420 317 830 013
mobil: +420 728 448 111